“ ช่อดอกไม้” คืออะไร?

Vinny ผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ประจำถิ่นของ Wine Spectator อธิบายว่าคำว่า 'ช่อดอกไม้' ถูกนำมาใช้ในการอ้างอิงถึงไวน์และกลิ่นของไวน์อย่างไร อ่านเพิ่มเติม